UPCYCLING

Vad är Upcycling?


Upcycling är något genuint bra! Det är processen att göra om ett förkastat föremål till något nytt, användbart och fint att se på. Ett vanligt exempel är att göra baljor av gamla bildäck. Syftet är förstås att uppfylla ett behov utan att samtidigt förbruka en ny resurs.


För oss på snickeriet innebär det att vi tar materialet i avlagda möbler, uppbrutna golv eller nedrivna träväggar och skapar nya möbler och detaljer. Vi spar träd och förbrukar inte de resurser som går åt att förädla och transportera virket till oss.

Ett skrivbord byggt av en lokal snickare i Kenya. Hemtagen som flyttgods av en UD-anställd, Har tjänat ut sin roll i nuvarande form

Bordet togs ned i sina komponenter, Bort med nästan allt befintligt ytskikt och uppbyggt till ny form. Otroligt hårt men samtidigt lätt virke..

Ett soffbord i End Truss-stil helt byggt i återanvändna komponenter. Oljat i teakolja bor det nu någonstans i Stockholm